Livets gang

Fødsel:
Ved fødsel på hospital sender jordmoderen en anmeldelse til registrering i forældrenes/moderens bopælssogn. Ved hjemmefødsel fremsender forældrene selv en fødselsanmeldelse. Blanketten fås af jordemoderen eller udprintes fra personregistrering.dk Ugifte kan få faderskabet registreret ved at underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring sammen med to vidner. Blanketten fås af jordemoderen eller udprintes fra personregistrering.dk og sendes derefter til præsten inden 14 dage efter fødslen. Sker dette ikke vil Statsamtet rejse faderskabssag.

Dåb:
Dåbsdagen aftales med præsten og der aftales tidspunkt for en samtale inden dåben. Ved samtalen noteres barnets navn og navne og adresser på mindst 3 faddere. Endvidere gennemgås ritualet. Navngivelse: Ønsker man ikke barnet døbt eller kan dåben ikke finde sted inden for 6 måneder efter fødslen, skal barnets navn meddeles til præsten på en blanket som kan fås ved henvendelse til præsten eller printes ude fra personregistrering.dk

Konfirmation:
Enhver, der er døbt og har fulgt konfirmationsforberedelsen, kan blive konfirmeret. Er man ikke døbt, kan man blive døbt i løbet af konfirmationsforberedelsestiden. Kontakt præsten for oplysninger om undervisningens tid og sted, samt andre spørgsmål vedrørende konfirmationen.

Bryllup:
Vielsesdatoen og tid til samtale aftales med præsten. På borgmesterkontoret skal man have udstedt en prøvelsesattest, som er gyldig i 4 måneder. Denne attest er det juridiske grundlag for kirkebrylluppet.

Kirkelig velsignelse:
Har man indgået ægteskab på Rådhuset er der altid mulighed for efterfølgende at få en kirkelig velsignelse. Datoen til den kirkelige velsignelse og tid til forudgående samtale aftales med præsten.

Dødsfald:
Dødsfald skal meddeles til præsten. Dette gælder også selvom afdøde måske ikke var medlem af folkekirken. Tidspunkt for begravelse eller bisættelse aftales med præsten og samtidig aftales tid og sted for en samtale mellem pårørende og præst forud for den kirkelige handling.