Glenstrup Sogns Menighedsråd

 

Formand:
Søren Hedegaard
Glenstrup Søvej 16
Holmgaard
8990 Fårup
shedegaard53@gmail.com
40 62 53 68

 

Næstformand og kirkeværge:
Anni Engedal
Glenstrup Søvej 27
Glenstrup
8990 Fårup
anniengedal@hotmail.com
60 67 44 84

 

Kontaktperson:
Gitte Ulla Østergaard
Vesterlandsvej 11
Handest
8990 Fårup
gitteulla@gmail.com
29 40 38 84

 

Kasserer:
Ove Bisgaard
Holmgaardsvej 29
Holmgård
8990 Fårup
bisgaardit@hotmail.com
22 91 91 01

 

Medlem:
Lisbeth Myrhøj Sørensen
Vesterlandsvej 2 Handest
8990 Fårup
50 71 92 19
myr2000@fibernu.dk

 

Regnskabsfører (ikke medlem)
Laila Duus Nedergaard
Provstikontor, Vadgårdsvej 17B Hvornum
9500 Hobro
98 52 08 57
e-mail: Laila Nedergaard