Dagsorden for menighedsrådsmøde 22. marts 2018 kl. 16.30 i Glenstrup præstgård.

 

Orientering om folkekirkens familiestøtte.
Lone Bøgh, der er ansat som koordinator i Hadsund og Mariager provstier, kommer og orienterer om familiestøtten. Så kan vi senere tage stilling til om det er noget vi skal deltage i.

 

Formand:

1. Orientering om projekt fast bund på kirkegården.
2. Studietur 2018
3.Orientering om kontaktperson samarbejde med Skjellerup.

 

Kasserer/præstegårdsudvalg:
4.Godkendelse af årsregnskab 2017.
5.Budget 2018
6. Opfølgning på Rottebekæmpelse.
7. DAP kursus

 

Kirkeværge/næstformand:
8.Orientering om nyt musikanlæg tilkoblet orgel og klaver i kirken
9. Indkøb af borde og stabelstole til kirken
10. Lys på kirken.
11. Kirken på Facebook
12. Kirkeskib indvielse

 

Kontaktperson:
13. Orientering fra kontaktperson.
14.Varslet konflikt/lockout.
15.Aflønning af kirkesanger vikar.
16. Fadderbreve

 

Præst/sekretær:
17. Orientering fra præst/sekretær. Herunder orientering om hvordan det nye med dåbsklude er blevet modtaget.
18. Allehelgens gudstjeneste i begge kirker?

 

Arrangementsudvalg:
19. Orientering fra Arrangementsudvalg.
20.Orientering fra lokalråd.
21. Næste møde, og forplejning.

 

22. Evt.