Referat:


Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde Torsdag, den 24.11. 2016 kl.16.30 i Glenstup præstegård.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.
Alle er godkendt

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7. Underskrevet af nyt medlem

4. Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3.
Søren Hedegaard

5. Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk.3.
Anni Engedal

6. Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.
Anni Engedal

7. Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2.
Ove Bisgaard

8. Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4.
Kirsten Møller Larsen

9. Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.
Gitte Østergaard

10. Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8.
Søren Andersen Holmgårdsvej 6, Holmgård

11. Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.
Formanden og kassereren (i formandens fravær: næstformanden)

12. Valg af stående udvalg, jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19).
Arrangementsudvalg: Lisbeth Myrhøj Sørensen og Anni Engedal

13. Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg i flersognspastorater, jf. menighedsrådslovens § 18
Ove Bisgaard

14. Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1.
Søren Hedegaard, Ove Bisgaard og Gitte Østergaard

15. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.
Søren Hedegaard

16. Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6 (dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, hvis det ønskes).
2016: Skattefrit beløb til alle 3750 kr

17. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden.
Tirsdag den 7. marts kl. 16.30 i konfirmandstuen

18. Eventuelt.