Dagsorden for menighedsrådsmøde i Glenstrup præstegård. 27. januar 2020 kl. 16.30.
Vi starter med en sang. Søren vælger.
Formand:
1.Evt. kommentarer til referat fra sidste møde.
2. Valg 2020. datoer planlægning, og hvem genopstiller.
Orienteringsmøde 12.5. og valgforsamling d. 15.9.
3. Orientering om indbruddet i graverhuset, og hvad der er sket og skal ske.
4. Godkendelse af aftale med Aktivitetshuset.
5. Brug af aktivitetshuset i Handest, hvad og hvordan?

Kasserer/præstegårdsudvalg:
6. Foreløbigt regnskab 2019
7. Valgkursus
8. Status i præstegården.

Kirkeværge/næstformand.
9.Status på bibler til konfirmander, nu der kommer en ny oversættelse

Kontaktperson.
10. Orientering fra kontaktperson.

Præst/sekretær:
11. Orientering fra præst/sekretær.

Arrangementsudvalg:
12. Orientering fra arrangementsudvalg.
13. Status på Baby- og børnesalmesang.

Lokalrådet.
14.Orientering fra lokalråd.
15. Næste møde og forplejning.
26.3.20. Ove står for forplejning mv.


Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd