interieur

De hellige kilder i Glenstrup

af Niels Riis Østergaard

I Glenstrup springer der flere vandrige kilder, men især to har gennem mange hundrede årmarekilde haft stor betydning for byen og området. Den ene Thore kilde og den anden Mare kilde har altid haft status som helbredende kilder, hvortil syge mennesker valfartede for at drikke og vaske sig, for at blive sine dårligdomme kvit. Da man samtidig ved, at der mellem kilderne er holdt kildemarked, så kan det jo ikke udelukkes, at der har været kommercielle interesser i at udnytte de helbredende kræfter i kilderne. Det vides også med sikkerhed, at folk der har søgt kildernes helbredende virkning har ofret klingende mønt i kildernes udspring. Op gennem tiderne er der fundet adskillige af mere eller mindre lødighed og et betydeligt fund er gjort så sent som i år (2011). Fundet er en velbevaret sølvmønt, som er dateret til at være slået i årene mellem 990 – 992 et sted i Tyskland. Hvordan den er havnet i Glenstrup kilder, kan der sikkert være mange forklaringer på.

Kildemarkedet.

Sandsynligheden for at kildemarkedet har været holdt lang tid før den kristne tid baserer sig helt sikkert på, at vikingehøvdingen Thore har været en betydningsfuld person i tiden før kristendommens indførelse. Et håndgribeligt bevis herpå findes på en runesten fra 900 tallet, fundet lige syd for Glenstrup kirke med indskriften: Thore satte denne sten efter sin fader Gunnar. Et sagn (nedskrevet ca. 1666) fortæller, at herren på stedet, Thore, på dette sted ofrede sin søn til guderne og straks sprang kilden frem. Mare kilde har sikkert i højere grad været tilknyttet Glenstrup kloster og klosterkirken og i et gavebrev fra 1452 omtales ”The hellige Thre Marer i Glenstrup” og eftersom klosteret var viet til Vor Frue og kirken til de tre Hellige Marier, er der jo en forklarlig sammenhæng.
En beretning fra 1746 refererer til et folkesagn fra egnen, som beretter om 3 søstre, adelsjomfruer fra Trinderup, der på en rejse julenat, blev skændet og ombragt af ugerningsmænd i Glenstrup. De hellige tre marer er altså næppe adelsfrøkener, men historien et vandresagn, som jo kendes mange steder fra.
Hvornår kildemarkedet er begyndt kan kun gisnes om, men vi ved, at det holdtes hvert år på Vor Frue dag, den 8. september. Vi ved også at der efter Reformationen fortsat blev holdt markeder i Glenstrup og at det sikkert har tiltrukket mange mennesker på grund af troen på kildernes helbredende virkning. Imidlertid blev det en torn i øjet på bystyret i Hobro, som i 1552 klagede over kildemarkedet i Glenstrup og at det var svært at samle folk til markederne i Hobro. Glenstrup kildemarked blev herefter forbudt og ophørte endeligt.
Af andre kilder i sognet ved Glenstrup sø kan nævnes Mariedals kilde, som ligger øst for byen. Ligeledes en kilde ved Karlby kirketomt, som muligvis også har haft helbredende virkning, men som er meget lidt vandførende.

Kilderne i nyere tid.

Der hersker ingen tvivl om at vandet fra kilderne i umindelige tider har været brugsvandthorekilde for landsbyen. I 1965 blev der ved dræningsarbejde fundet en middelalderlig træpumpe ved Thore kilde, en udhulet træstamme med hul til tud og spor til pumpestang; et bevis på at der er hentet vand de seneste 5 – 600 år. Ved Mare kilde blev der ved århundredskiftet i begyndelsen af 1900 tallet, bygget en såkaldt vindrose, som pumpede vandet op i et vandtårn, som forsynede den ene halvdel af byen. Ved Thore kilde etableredes i 1906 en stødhævert, som pumpede vandet op, ligeledes i et vandtårn, til den anden halvdel af byen, så begge kilder har jo i umindelige tider sørget for godt og rent vand til hele Glenstrup by.
I dag er vandforsyningen overtaget af Mariagerfjord Kommune, som leverer vand fra store centrale vandværker


interieur


Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd