interieur

Glenstrup Kirkes mission, værdigrundlag, målsætning og handlingsplan

Mission og værdigrundlag:

Menighedsrådet finder det værdifuldt, at have et nært, kristent samfund, hvor kirken er til rådighed når og hvor, der er behov for det.
Kirken skal stå som en rummelig folkekirke, hvor samtaler, fællesskab, dialog og omsorg er i højsædet og hvor der er plads til mangfoldighed af mennesker og holdninger.
Vi skal tilbyde forskellige former for gudstjenester og arbejde på at forny gudstjenesten i respekt for de gamle traditioner og desuden tilbyde et rigt musikalsk liv i og omkring kirken.
Have et godt og tillidsfuldt fællesskab i menigheden, hvor alle føler sig velkommen, samt selv finder glæde og inspiration i det kristne budskab.
Synliggøre fælles formål, strategier og holdninger. Udarbejde en klar organisationsplan så ansvar og kompetence er synlig og uddelegeret til relevante personer og inddrage enhver, der er berørt af en beslutning, inden beslutningen træffes.
Være opmærksomme på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt ændringer i de ansattes trivsel og tryghed.

Målsætning og handlingsplan:

Menighedsrådet vil forsøge at omsætte vor mission og værdigrundlag i handling på følgende måde:

1.

Sammensætte varierede gudstjenester for alle aldersgrupper.

 • søndagens gudstjenester
 • holde gudstjenester med et klart budskab
 • aftenandagter
 • konfirmandgudstjenester
 • høstgudstjenester

2.

Arbejde for et varieret undervisnings- og oplysningstilbud:

 • mini-konfirmandundervisning
 • konfirmandundervisning
 • undervisning for voksne evt. i studiegrupper

3.

Vi ønsker at Glenstrup Kirke er en del af kulturlivet i sognet:

 • kirkekoncerter
 • foredrag
 • medarrangør ved arrangementer i sognet
 • vejkirke

4.

Tilbyde et varieret udbud af arrangementer og tiltag:

 • sogne-/salmeaftener
 • sogneeftermiddage
 • temaaftener
 • prioriterer højt det gode samarbejde i menighedsrådet, personale og provsti.
 • opfordre til indlæg i kirkebladet såvel fra menighedsrådet og menigheden
 • synliggøre arrangementer i medierne. Hjælpe med at gøre hjemmesiden levende samt tilmelde os relevante foredrag og kurser
 • sogneudflugter evt. i samarbejde med andre sogne

5.

Vi ønsker at tilbyde en god betjening af sognets borgere:
 • venlighed og imødekommenhed fra de ansatte ved henvendelse, såvel udenfor som på kirkegården.
 • venlig og professionel behandling ved kirkelige handlinger
 • høj standard af kirkegårdens vedligeholdelse
6:

Vi vil arbejde for et godt arbejdsmiljø for ansatte og frivillige ved Glenstrup Kirke:

 • medarbejdermøder for alle.
 • informationer og orientering generelt via nettet
 • inddrage ansatte og frivillige i forbindelse med arrangementer
interieur


Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd