Knarren i Glenstrup Kirke

Knarren var i princippet et vikingeskib, men langt mere fyldigt og med langt større lasteevne end langskibene. Mens langskibene hovedsageligt blev roet frem og var krigsskibe, så var knarren et sejlfartøj til last. Knarren blev brugt til at fragte gods og mennesker mellem landene Norge, Sverige, England, Island og Danmark m.fl. Endelig viser beretninger at disse fartøjer også blev brugt til sejladser på de russiske floder, de blev slæbt over vandskel og staget, roet og sejlet langt helt ned til Sortehavet.

Modellen her er udstillet på vikingemuseet i Schlesvig.
model af skib

 

Et eksempel på en knarr er Skuldelev 1 som kan ses på museet i Roskilde. Den havede en lidt højere stævn.
skuldelev knarren

 

Et godt bud på en knarr!
model af knarr

 

Start på Knarr til Glenstrup kirke 28. november 2017.
Skabelonerne er lavet, nu går vi i gang!
skabeloner

 

Skabeloner og bunden af knarren er ved at blive lavet med bundstokke.
skabeloner og bund
skabeloner og bund

 

Dækket lægges i fineste egetræ fra et gammelt rundt bord.
dækket

 

Den ydre facon er ved at være på plads. Her er de høje stævne ved at blive dannet.
stævn

 

Det ses tydeligt, at der er tale om et maget fyldigt fartøj med stor bæreevne. Originalen (Skuldelev 1) lastede snildt 5 tons.
et fyldigt skib

 

Spanterne er på plads, inderremmen er på plads og begge stævne er rejst.
skibet
skibet

 

Så begynder den udvendige klinkbygning.
klinkbygning

 

Klinkbygning er en langsommelig proces, der skal laves skabelon i papir til hvert eneste bord.
bordene

 

Men det bliver helt fint!
skibet

 

Så blev styrbord side klædt op med egeplanker, det holdes sammen af en masse 2 mm trædyvler.
styrbords side
skibet

 

Skroget er klædt op med egebord, der er lavet styreåre og modellen er flyttet indendøre, nu skal der laves rig.
rigning
rigning

 

Da der jo er tale om et skib, som kunne have været Knud den Stores lastfartøj må det stafferes kongeligt.
stafering

 

Så skal der sys sejl, det skal farves så det ikke er så hvidt, der skal sættes ringe i hjørnerne og der skal bindes fast til råen, endelig skal der laves skøder.
sejlet

 

Knud den storeKnud den Store var jo kristen, på hans egen meget vikingeagtige måde. Knud d. Store og hustruen Emma skænkede et stort sølvkors til en engelsk kirke. Her er han afbildet med kors i den ene hånd og sværdet i den anden.
interieur


Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd