Benjamin Immanuel Thomsen Barfod, sognepræst i Glenstrup 1. april 1891-6. april 1909, blev født den 25. januar 1858 i Sørup i Angel (hertugdømmet Slesvig).

Faderen, Immanuel Barfod, var i 1854 blevet indsat som præst i Sørup, Flensborg provsti, men krigen 1864 forårsagede, at han den 3. marts 1864 blev suspenderet og 15. marts afsat af prøjserne, hvorefter familien måtte flygte til Danmark. Den 6. maj 1864 blev han sognepræst i Herredskirke og Lille Løjtofte i nærheden af Nakskov og derefter 3. august 1874 i Vaabensted. Han var provst for Musse Herred fra 1. januar 1884 indtil slutningen af 1894 og var fortsat præst i Vaabensted til sin død 15. maj 1896. Hans søn, Andreas Thomsen Barfod, præst i Hvilsager, foretog begravelsen. Andreas var i øvrigt efter afsluttet embedseksamen kapellan i Vaabensted 1885 – 1888, inden han blev indsat i Hvilsager.

Benjamin kom til at gå i skole på Lolland, blev konfirmeret i Herredskirke den 20. april 1873, student i Nykøbing F i 1876 og cand. theol. fra Københavns Universitet i 1884. I folketællingen 1. februar 1880 er han anført som huslærer i Amaliegade 22 i København hos Kammerherre, Greve, Stamhusholder Frederik Christian Rosenkrantz Scheel, formentlig samtidig med, at han passede studierne på universitetet. 1884-1886 var han religionslærer på forskellige pigeskoler i København, hvorefter han blev kapellan og senere fungerende sognepræst i Vordingborg og siden kateket ved Vor Frelser kirke på Christianshavn, inden han kom til Glenstrup 1. april 1891.

Den 5. juni 1894 indgår han i Sankt Mortens kirke i Randers ægteskab med Vilhelmine. Forloverne er fotograf Adolf Lønborg i København (bror til Vilhelmines fars kone) og provst Immanuel Barfod, Vaabensted (brudgommens far), som også forretter vielsen. Som beskrevet i sidste kirkeblad blev præsten enkemand i 1898, og her skal det, som det også står i brochuren om Glenstrup Kirke, også nævnes, at den store og meget smukke syvarmede lysestage, der i dag står i vinduesnichen ved prædikestolen, er skænket til kirken af pastor Barfod til minde om hans Vilhelmine, hvilket står indgraveret på foden af stagen.

Ifølge folketællingen 1901 er præstens søster, Anna Barfod, gift Petersen, der er blevet enke i 1899, samme år flyttet ind i præstegården med sine fire børn (2 hold tvillinger).

Den 16. april 1905 bliver søsterens ældste tvillingepar konfirmeret i Glenstrup kirke.
Folketællingen 1906 viser, at kun tre af hendes børn bor i præstegården.
Under præstens fravær i København september 1907 brænder præstegården i forbindelse med, at naboens to småpiger og en mindreårig dreng leger i halmen på staldloftet og får en træsko væk. For bedre at kunne lede på det mørke loft henter de tændstikker, og katastrofen indtræffer, og præstegården brænder ned til grunden. Heldigvis nåede børnene ud i god behold.
Da det var om dagen, strømmede beboerne i Glenstrup til brandstedet og fik reddet alle dyrene ud af de brændende bygninger. Desværre for eftertiden brænder også et klosterarkiv på loftet samt præstens egen store og kostbare bogsamling på flere tusind bøger og alt indbo, mens kirkebøgerne, som vi bl.a. har brugt som kilder til disse artikler, og andre vigtige dokumenter bliver reddet. Også abbedens seglstampe fra kirkens tid som klosterkirke blev fundet i brandtomten. Nærmere omtale heraf findes i brochuren om kirken, liggende i våbenhuset. Præstegården genopførtes som den fine bygning vi i dag har på Glenstrup Søvej 51, og som stadig er sognepræstens bolig. Vest for præsteboligen opførtes samtidig en mindre avlsgård, som en forpagter skulle overtage og drive med de tilbageblevne 21 tdr. land, efter at den øvrige del af præstegårdsjorden blev solgt og udstykket til fire statsejendomme, for at der kunne være penge til at bygge den nye præstegård og forpagtergård.

Året efter den 12. april bliver søsterens yngste tvillingepar konfirmeret i Glenstrup kirke. Den 9. september samme år gifter Benjamin Immanuel Thomsen Barfod sig med Else Spangenberg i Frederikskirken (Marmorkirken) i København.

Den 6. marts 1909 holder Benjamin op i Glenstrup og fortsætter sin præstegerning i Alsted og Fjenneslev i Sorø amt. Den 18.07.1911 får præsteparret bevilling til at adoptere Gudrun Johanne, født i Guldberggade 4B1 den 29. april 1910 af forældrene arbejdsmand Valdemar Sørensen og hustru Agnes Franciska Nielsine f. Lenander. Moderen er født den 20.05.1869 i København, dør på Københavns kommunehospital den 12.05.1910 og bliver begravet fra Sankt Johannes kirke den 16.05.1910. Gudrun Johanne bliver døbt i Frederikskirken den 1. maj 1911 af ”vores” pastor Barfod, fadderne er fru Elisa Barfod, klokker C.F. Spangenberg og hustru Gudrun (Elses forældre, hvor barnet befinder sig på dåbstidspunktet) samt enkefru Anna Petersen og søn Niels Immanuel, Præsteenkehjemmet Frederiksberg.

Gudrun bliver konfirmeret i Alsted kirke den 5. oktober 1924, hvorefter Benjamin tager sin afsked den 10. oktober 1924. Parret flytter herefter til Clarasvej 11 i Ordrup.
Benjamin dør den 24. december 1936 og bliver begravet på Ordrup kirkegård den 30. december 1936.
Begravelsen foretages af hans to år yngre bror, Kristen Vøldike Thomsen Barfod, som fire år forinden har taget sin afsked som sognepræst i Jørlunde sogn.
Ved folketællingen den 5. november 1940 for Gentofte, Ordrup, Clarasvej 11 st. tv. er anført, at enken, Else Barfod, lever af sin pension og formue, og at hun har en logerende: sygeplejerske ved Finsensinstituttet Bodil Erichsen. Else Barfod dør den 27. august 1958 på Københavns Amts Sygehus i Gentofte og bliver begravet på Ordrup kirkegård den 1. september 1958 af pastor Clemens Barfod, en nevø til hendes afdøde ægtefælle. Det har desværre ikke været muligt at finde gravstenen.

Kilder: Kirkebøger og Folketællinger. Desuden har informationerne på hjemmesiden www.barfod-barfod.dk været til stor hjælp. Også i forbindelse med denne artikel skylder jeg Otto H.Jakobsen stor tak for et tidkrævende forskningsarbejde samt til Niels Riis Østergaard for at supplere med oplysninger om branden mm.


Anni Engedal