På Glenstrup kirkegård står denne gravsten stadig på det ellers nedlagte gravsted, lige ovenfor graverhuset.
Hvis nogen ved noget om levereglen på bagsiden af stenen, hører jeg gerne om det.
Marinus blev født i Karlby den 11. juli 1881, og af kirkebogen fremgår det, at han blev døbt den 13. november 1881 i Glenstrup kirke. Forældrene var jordfæster Lars Andreasen (født 24. februar 1848 i Oue) og hustru Ane Marie Andersen (født 14. maj 1846 i Rostrup). De blev viet i Oue kirke den 5. november 1875 og bosatte sig på Kielstrup Mark. Mens de boede der, fik de sønnen Anders Kristian 16. juli 1876 og datteren Ane 15. august 1878. I 1880 kommer de til Karlby, hvor Marinus bliver født året efter og siden lillebroren Kristian Cilius den 12. april 1884.
Ved folketællingen 1890 er det kun moderen og de tre yngste, der er anført på bopælen i Karlby. Faderen tjener i Kongsvad Mølle.
Den 7. januar 1893 får han endnu en lillebror Jens, som straks bliver døbt af jordemoderen. Han dør dog dagen efter af krampe og bliver begravet på Glenstrup kirkegård den 12. januar 1893.
Ved folketællingen 1901 er Marinus tjenestetyende i Gundestrup.
Ved folketællingen 1906 er Marinus tjenestetyende på en gård i Emtekjær, Tanderup sogn på Fyn.
Den 18. april 1912 er Marinus på vej til USA ombord på S/S Oscar II. Af passagerlisten fremgår, at hans opholdssted før afrejsen er Handest, og slutdestinationen for rejsen er Racine, som ligger nord for Chicago i staten Wisconsin. Marinus rejser tilsyneladende sammen med Peder Bruun fra Nørre Onsild og brødrene Johan og Anders Andersen fra Hvornum.
Imens Marinus opholder sig i USA, begår hans far i Karlby selvmord ved hængning den 4. januar 1916. Han bliver begravet på Glenstrup kirkegård den 11. januar 1916.
Den 7. marts 1917 dør moderen Ane Marie Andersen på Viborg sindssygehospital, og hun bliver begravet på Glenstrup kirkegård den 16. marts 1917. Den 16. april 1917 møder Marinus op på immigrationskontoret i Minnesota og afsværger al troskab til andre stater og øvrigheder og især til Christian X, konge af Danmark. Af dokumentet fremgår endvidere, at han ikke er anarkist, polygamist eller praktiserer polygami, og at han har til hensigt at være en god og tro borger i USA og tage fast bopæl der. Hans erhverv er anført som arbejder, han er hvid, 5 fod og 7 tommer høj og vejer 160 pund. Håret er lyst brunt, øjnene blå, og så har han et ar i panden. Endvidere fremgår fødested og dato, og at han nu bor i Dunville, Minnesota Lake, Minnesota, og at han emigrerede til USA fra København på Oskar II, der ankom til New York den 1. maj 1912.
Ifølge et registreringskort dateret den 12. september 1918 bor han stadig samme sted.
Det er uvist, hvornår Marinus kommer tilbage til Danmark igen, men af Realregistret for Glenstrup fremgår det, at han får skøde på matrikel 5h (Fiskerhuset, Glenstrup Søvej 59) 25. december 1920. I folketællingen 1925 finder vi ham på samme adresse.
Den 25. januar 1929 møder Marinus op hos sognefoged A. Stadsgaard i Glenstrup sammen med sygeplejerske Elise Christiane Carlsen for at blive viet. Vidner ved vielsen er husmand Anders Christian Andreasen, Glenstrup (storebroderen til Marinus) og husmoder Sofie Marie Kirstine Korgaard, Vester Tørslev.
Ægteparret bor i Fiskerhuset, indtil Marinus allerede som 52-årig dør den 4. september 1933 og bliver begravet den 8. september 1933, hvorefter huset overtages af Elise Christiane, kaldet Jane. Hun sælger dog knap 2 år senere huset den 15. september 1935 til Agnes Elisabeth Jensen, født Funder. Herefter kender vi kun Vester Hassing som hendes bopæl. Der var ingen børn i ægteskabet.
Elise Christiane Carlsen er født den 16. maj 1893 i Egense, Mou sogn, Aalborg amt. Hun er datter af husmand Bengt Sophus Carlsen og hustru Martha Kirstine Mortensen, der blev gift i 1891. Moderen dør 4 år derefter, og ved folketællingen 1901 bor datteren hos sin far på adressen Ågårdsvej 7 i Hals. Hun bliver konfirmeret i Mou kirke den 6. oktober 1907, hvor det tillige er anført, at hun er døbt den 23. juni 1893.
I folketællingen den 1. februar 1921 er hun ansat som plejerske på sindssygehospitalet i Middelfart.
Ved folketællingen 1925 er hun sygeplejeelev på Hobro sygehus og har adresse på Sønder Allé 3, der dengang var indrettet som kollegium.
Som det fremgår af ægteskabsjournalen er hun færdiguddannet sygeplejerske ved ægteskabets indgåelse.
Hun dør i Vester Hassing den 13. august 1991, 98 år gammel, og ligger sammen med sin mand begravet på Glenstrup kirkegård.

Tak til Otto Jakobsen for forskningen bag og sammensætningen af denne artikel.

Anni Engedal.