Niels Skouboe


NS

Langs diget omkring Glenstrup kirke og kirkegård står en række bevaringsværdige gravsten fra nu nedlagte grave. Blandt disse er der flere ret særprægede herunder denne med teksten Invalid Niels Skouboe og hustruen Sine Skouboe. Oftest er manden tituleret med sit erhverv, så hvorfor nu denne betegnelse for Niels?
Et opslag i kirkebogen for Glenstrup under ”Døde Mænd” viser, at Niels er død i Handest og født samme sted, som anført på stenen, den 17. februar 1917 hh. den 15. februar 1860.
Niels blev hjemmedøbt den 26. februar 1860 og fremstillet i Glenstrup kirke den 27. maj. Forældrene var gårdmand Jens Nielsen Skouboe og hustru Sidsel Cathrine Gjedde.
Niels’ far blev født den 8. april 1833 i landsbyen Terp i det nærliggende sogn Kousted, og moderen fødtes den 7. oktober 1830 i Glenstrup sogn på gården beliggende på matrikel nr. 5a i Handest. De bliver viet i Glenstrup kirke den 27. oktober 1855, og året efter får Jens skøde på gården fra sin svigermor Else Christensen. Hun var blevet enke 3½ år forinden (14. maj 1853).

Jens og Sidsel Cathrine får børnene:

 1. Laurids Jensen Skouboe (17.08.1856 – 21.05.1860)
 2. Else Kirstine Jensen Skouboe (05.11.1857 – 26.09.1939)
 3. Niels Skouboe (26.11.1858 – 28.03.1859)
 4. Niels Skouboe (15.02.1860 – 17.02.1917)
 5. Laurids Gjedde Skouboe (02.02.1861 – 01.03.1921)
Det har givetvis været hårde tider for Niels’ forældre, for først mister de den kun 4 måneder gamle Niels (3) og godt et år senere deres førstefødte Laurids, som kun bliver godt 3½ år. Laurids bliver begravet den 27. maj 1860, altså samme dag som ”vores” Niels bliver fremstillet i kirken.
Kort tid efter Niels fylder 7 år, dør faderen (25.02.1867), og moderen sidder nu alene tilbage med gården. Hendes mor Else Christensen opholder sig dog stadig på gården frem til sin død den 28.07.1872.
Der har være brug for en del arbejdskraft til at drive gården. I folketællingen 1860 er der tre tjenestekarle, en tjenestedreng og to tjenestepiger. NSI 1870 er der en karl mindre, og i 1880 er der kun en tjenestekarl, en tjenestedreng og en tjenestepige, men nu er Else, Niels og Laurids blevet så gamle, at de åbenbart indgår i driften.
Niels bliver konfirmeret den 12. april 1874. I 1878 bliver han indskrevet i lægdsrullen, og her er hans højde anført at være 71½ tomme (187 cm). Endvidere ser vi, at han den 30. maj 1879 bliver indkaldt til 2. artilleri bataljon, men at han allerede bliver slettet af rullen marts 1880. Lillebroderen Laurids Gjedde Skouboe har overtaget fødegården den 13. april 1886 og bliver den 29. oktober 1886 gift med Zidsel Kirstine Nielsen fra nabogården i Handest, matrikel 3a.
Som nævnt ovenfor ligger gården på matr.no. 5a. På de ældste matrikelkort ses bygningerne placeret på det område, som i dag har adresserne Vesterlandsvej 5 og 7. Gården ligger i dag på adressen Skolebakken 22, og de ældste bygninger er opført i 1886, måske af Laurids Gjedde Skouboe, som overtager ejendommen samme år.
I 1886 opføres huset på den adresse, vi i dag kender som Skolebakken 39, og det må formodes, at det er her Niels i folketællingen 1890 er anført at bo sammen med sin mor og søster. Moderen er aftægtsnyder, og Niels er pensioneret invalid: Blind (Synet aldeles berøvet).
Den 20. december 1901 bliver Niels gift med Andersine Andreasen i Glenstrup kirke.

Andersine kommer fra Finnerup (Finderup) i Døstrup sogn, hvor hun er født den 25. september 1876, forældrene er husmand Poul Andreasen og Dorthea Kirstine Mortensen.
Niels og Andersine får den 11. januar 1903 datteren Jenny Kirstine Skouboe, og Dagmar Skouboe kommer den 2. juni 1909. I folketællingen 1916 er der ved Niels ikke bare noteret blind på begge øjne, men også, at han mangler begge hænder!
Niels dør den 17. februar 1917 og bliver begravet den 23. februar på Glenstrup kirkegård.
Ringsted Folketidende bringer den 21. februar 1917 følgende nekrolog:

Uanset den svære invaliditet, som Niels pådrog sig som soldat, har han åbenbart affundet sig med sit handicap, fik stiftet familie og fik efter sin bortgang adskillige børnebørn. Det manglende syn var ingen hindring for, at han kunne nyde en cykeltur med sin kone og datter:
NS

Kort tid efter Niels’ dødsfald flytter Andersine og datteren Dagmar til Sønder Onsild, og i folketællingsskemaet for 1921, ser vi, at Andersine er blevet centralbestyrerinde, og at hun og datteren er kommet dertil fra Handest i 1917.
Andersine dør i Sønder Onsild den 6. november 1926 og bliver begravet på Glenstrup kirkegård den 10. november 1926.
Den ældste datter Jenny Kirstine Skouboe tager også ophold i Sønder Onsild, hvor hun den 27. april 1920 føder en søn Niels Skouboe - faderen er ukendt. Jenny Kirstine bliver den 7. november 1920 gift i Sønder Onsild kirke med tømrermester Marius Christensen, født i Ålum den 23. januar 1895.
Sammen får de børnene:

 1. Sigrid Skouboe Christensen (06.08.1921 – 11.02.2007
 2. Anna Skouboe Christensen (07.01.1923 – 20.08.1923)
 3. Anna Skouboe Christensen (30.09.1924 -?)
 4. Agnar Skouboe Christensen (15-01-1928 -?)
 5. Aksel Skouboe Christensen (01.07.1930 -?)
 6. Evald Skouboe Christensen (11.01.1933 -?)
 7. Leif Skouboe Christensen (11.02.1935 -?)
 8. Jørn Skouboe Christensen (06.11.1937 -?)
 9. Grethe Skouboe Christensen (01.10.1940 -?)
Ifølge folketællingen 1930 overtager Jenny Kirstine tilsyneladende centralbestyrerindestillingen i Sønder Onsild efter sin mor. I folketællingen 1940 er Niels Skouboe anført i husstanden som tømrer og Sigrid som telefonistinde. Niels’ yngste datter, Dagmar, bliver formentlig aldrig gift. Hun står fadder til nevøen Agnar den 11-03-1928 og er anført som husassistent i Øster Jølby på Mors, og til Evald den 05.02.1933, hvor hun opholder sig i Støvring. Ved folketællingen i 1930 finder vi hende sammen med sin niece Anna Skouboe Christensen i Fyensgade 20, Herning hos morbroren Marinus Andreasen og hans hustru og deres søn. Anna bliver konfirmeret den 16.10.1936 i Herning. Hendes efternavn er nu Andreasen, og der er indføjet en bemærkning i kirkebogen om, at hun den 06.06.1931 er adopteret af togfører Marinus Andreasen og hustru Oline Jensine Mariane Villadsen (Marinus er lillebror til hendes mormor).

Kilder: Kirkebøger, folketællinger, realregistre, matrikelkort, BBR-registeret, mediestream.dk
Fotos: Glenstrup Lokalarkiv.