Referat af menighedsrådsmøde 9. maj 2017 kl. 16.30 i Glenstrup præstgård.
Formand
1. Orientering om DAP kursus 25.4. Søren, Ove og Anni deltog i kurset. Hvordan og hvor meget skal vi bruge DAPèn fremadrettet.
Fremover lægger Ove regnskaber, referater og andre beslutninger ind på DAP'en. Næste møde indledes med et lynkursus.
2. Indkøb af katafalk. Jan bliver ofte bedt om at hjælpe med at løfte en kiste, når bede- manden kommer alene. Det må han ikke. Besluttet. Pris: Ca. 15000,00
3. Orientering om provstesynet d. 27.4.
Fast underlag til kirke og graverhus. Der indhentes tilbud, så der kan sættes et beløb på budgettet.
Ommøblering af de nederste kirkebænke. Kan etableres som forsøg. Endelig stillingtagen til hvornår venter til efter adventskoncerten.
Reparering af norddiget. Der skal årligt afsættes et beløb i budgettet til reparation. Markering af gamle vinduer og døre i kirken (Forslag fra Niels R. Østergaard) MR tager stilling på et senere tidspunkt. Hvis ja, skal der ansøges hos Nationalmuseet Tages over almindelig veligehold. Omfugning af sydmur og vestgavlen på præstegården. MR har fået et overslag, som sættes på budgettet. Ved bevilling indhentes to tilbud.
4. Studietur 2017. Ove, Anni, Jan, Eva og jeg er tilmeldt distriktsforeningen tur onsdag d. 31.5. Fra næste år laver distiktsforeningen Deres tur en lørdag. Skal vi udover denne tur også lave vores egen tur? Nej Vil det være bedre at lave små ad.hoc. ture efter behov ? Ja
5. Kristelig Dagblad. Skal MR fortsat abonnere på bladet til de medlemmer der ønsker det? Ja
6. Indkøb af flere salmebøger, så der er til alle når kirken fyldt. Den Danske salmebog - Konfirmandsalmebøger - Kirkesalmebog - Kirkesalmebøger - Guldtryk - Rabatter. Der sættes et beløb på budgettet.

Kasserer/præstegårdsudvalg: 7. Fremlæggelse og underskrift af revisionsprotokolat for årsregnskab 2017. Underskrevet.
8. Glenstrup præstegård. Evt. ny aftale ang. betaling af varme og el. Der forhandles en ny aftale på plads, da den gamle ordning er forældet grundet nyt varmeanlæg.
9. Fremlæggelse og godkendelse af kvartalsrapport jan. 2017. Fremlagt og godkendt.
10.Godkendelse af budget 2018. Godkendt.

Kirkeværge/næstformand:
11. Godkendelse af nye kirkegårdstakster gældende fra oktober 2017.
Godkendt. Ingen tillæg.

Kontaktperson:
12. Meddelelser fra kontaktperson.
Der er planlagt ferie.
Der er udarbejdet APV.

Præst/sekretær: 13. Meddelelser fra præst/sekretær.
Ikke noget.

Arrangementsudvalg:
14. Meddelelser fra arrangementsudvalg.
Der er i samarbejde med Lokalrådet arrangeret adventskoncert med Kurt Ravn den 28. nov. kl.19.00.Udvalget arbejder videre med arrangementer.
15. Næste møde og forplejning.
15. aug. kl. 16.30. Lisbeth

16. Evt
a) Tilbud om budget opfølgning på excelark.
Vi fortsætter med Oves nuværende system.
b) Forespørgelsesadgang til bankkonti for kassereren
Underskrevet.Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd